ریاست دانشکده

 

صفحه اصلی

 

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

 

ریاست

 

 معاونت آموزشی

 

 معاونت پژوهشی

 

گروههای آموزشی

 

کتابخانه

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی

 

پایان نامه ها

 

انجمن علمی دانشجویی

 

 

 

معرفی ریاست دانشکده

 

 

دکتر علی اصغر مقدم

عضو هیات علمی گروه علوم درمانگاهی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

درجه تحصیلی: DVM, PhD

تلفن: 38330702-083

کدپستی: 6715685414

پست الکترونیکی: moghaddam@raz.ac.ir

نمایشگر یک مطلب