سالن جراحی دامهای کوچک

دانشکده دامپزشکی

 

صفحه اصلی

 

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها

 

ریاست

 

 معاونت آموزشی

 

 معاونت پژوهشی

 

گروههای آموزشی

 

کتابخانه

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی

 

پایان نامه ها

 

انجمن علمی دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی آزمایشگاه

سالن جراحی دامهای کوچک

این سالن شامل اتاق عمل، اتاق وسایل و اتاق استریلیزاسیون می­ باشد. اتاق نگهداری وسایل و مواد مصرفی و اتاق استریلیزاسیون بین بخش جراحی دام های کوچک و جراحی دام های بزرگ مشترک است. بخش استریلیزاسیون دارای یک دستگاه آون و یک دستگاه اتوکلاو بزرگ است. در بخش جراحی ستهای معمول جراحی، وسایل و نخهای متنوع مورد استفاده در جراحی روی ارگان های مختلف حیوانات وجود دارد. همچنین این بخش مجهز به ست ارتوپدی، یک واحد دستگاه الکتروسرجری و یک دستگاه ساکشن می ­باشد. علاوه بر برگزاری کلاس های عملی، جراحی های روی دام های کوچک، پرندگان و سایر حیوانات همدم ارجاعی به درمانگاه دانشکده بر حسب نیاز در این محل انجام می­ شود.

کارشناس آزمایشگاه

 

 آقای برزو پای بر پی

پست الکترونیک:bpaibarpei@razi.ac.ir

شماره تماس: 388322971-083

داخلی: 403

 

 

 

 

دروس مرتبط با آزمایشگاه

عملیات جراحی دام های کوچک

عملیات در بخش جراحی

کارورزی جراحی دام های کوچک (1) و (2)