مدیر گروه علوم درمانگاهی

change-logo
دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی: rahimi [AT] razi.ac.ir

اطلاعت گروه


 

تاریخچه گروه:
گروه علوم درمانگاهی در سال ۱۳۷۹ با نام گروه دامپزشکی تشکیل شد. در سال ۱۳۸۹ به گروه علوم درمانگاهی تغییر نام داد. این گروه با بهره مندی از ده نفر عضو هیات علمی متخصص در رشته های مختلف درمانگاهی، در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمت به مراجعین کلینیک انجام وظیفه می نماید.


مقاطع و گرایش ها:
دکتری حرفه ای دامپزشکی


تلفن:
۳۸۳۲۴۰۴۲(۸۳) ۹۸+