مدیر گروه علوم پایه

change-logo
دانشیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی: y.shahbazi [AT] razi.ac.ir

اطلاعات گروهتاریخچه گروه:
گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی قرار دارد.


مقاطع و گرایش ها:
دکتری حرفه ای دامپزشکی