نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آدرس در فوتر

کرمانشاه،میدان شهدا،بلوار شیخ طوسی ،سه راه شهرک رسالت ، روبروی پزشکی قانونی، دانشکده ی دامپزشکی

تلفن مرکزی: 38320041-083

info@razi.ac.ir