اطلاعیه آموزشی - display-pageاطلاعیه آموزش در خصوص آزمون جامع پیش درمانگاهی

به اطلاع دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون پیش درمانگاهی بهمن ماه 1396 می­رساند جهت ثبت نام و بررسی اولیه دارا بودن شرایط شرکت در آزمون مذکور، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16/10/96 به اداره آموزش دانشکده دامپزشکی مراجعه نمایند.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی