نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر محمد هاشم نیا به عنوان معاونت دانشکده دامپزشکی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر محمدهاشم نیا عضو محترم هیئت ‌علمی گروه علوم پایه  دانشکده دامپزشکی را به‌عنوان معاونت دانشکده دامپزشکی منصوب کرد.