هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار و انتصابات

انتصاب دکتر شهبازی معاون آموزشی
انتصاب دکتر شهبازی به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ی دامپزشکی
انتصاب دکتر شهبازی معاون آموزشی
...
انتصاب دکتر یاسر شهبازی به عنوان مدیر گروه آموزشی دانشکده دامپزشکی
انتصاب دکتر یاسر شهبازی به عنوان مدیر گروه آموزشی دانشکده دامپزشکی
دکترمحمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر یاسر شهبازی(عضو محترم هیات علمی دانشکده دامپزشکی) را به مدت دو سال به  عنوان مدیر گروه آموزشی دامپزشکی دانشگاه رازی منصوب کرد.
آرشیو خبرها