نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس مرتبط با آزمایشگاه آز بافت شناسی و آسیب شناسی

دروس دکترای عمومی دامپزشکی:

  • آزمایشگاه بافت شناسی (1)
  • آزمایشگاه بافت شناسی (2)
  • آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی
  • آزمایشگاه آسیب شناسی اختصاصی

دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی:

  • آزمایشگاه بافت شناسی
  • آزمایشگاه آسیب شناسی