نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس مرتبط با آزمایشگاه سالن تشریح

 

 دکتری عمومی دامپزشکی

کالبد شناسی پایه

کالبد شناسی مقایس ه­ای (1)

کالبد شناسی مقایس ه­ای (2)

 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

اصول تکنیک­ های تهیه نمونه­ های تشریحی