نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس مرتبط با خانه حیوانات

دروس بهداشت و پرورش دام، بهداشت و پرورش طیور،  دروس عملیات درمانگاهی شامل عملیات درمانگاهی مامایی، عملیات درمانگاهی جراحی، عملیات درمانگاهی طیور، عملیات درمانگاهی داخلی ­دام ­بزرگ، عملیات درمانگاهی داخلی­ دام­ کوچک، عملیات مامایی، اصول معاینه دام و تزریقات و اصول ­جراحی­ و بیهوشی.