نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دروس مرتبط با سالن درمانگاه

 دروس عملیات درمانگاهی شامل عملیات درمانگاهی مامایی، عملیات در بخش جراحی، عملیات درمانگاهی طیور، کالبدگشایی، عملیات درمانگاهی داخلی ­دام های ­بزرگ، عملیات درمانگاهی داخلی­ دام های­ کوچک، رادیولوژی، اصول معاینه دام و تزریقات،اصول ­جراحی­ و بیهوشی، اصول­ کالبد­گشایی ­و نمونه­ برداری.

 دروس­ کارورزی ­شامل: ­کارورزی ­جراحی دام های بزرگ (1) و(2)، کارورزی ­بیماری های طیور (1) و (2)، کارورزی ­بیماری های داخلی ­دام ­بزرگ (1) و (2)، کارورزی ­بیماری های داخلی دام های ­کوچک (1) و (2)، کارورزی مامایی (1) و (2)، کارورزی کالبدگشایی و کارورزی آزمایشگاه ­در ­مرکز تشخیص.