نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست جدید

 

 

 

دکتر عبدالعلی چاله چاله

عضو هیات علمی گروه علوم پاتوبیولوژی

مرتبه علمی:استادیار 

رشته تحصیلی: انگل شناسی دامپزشکی

درجه تحصیلی: DVM, PhD

تلفن: 38320041-083

کدپستی: 6715685414

پست الکترونیک رئیس دانشکده:aachalechale@razi.ac.ir