نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست جدید

 

دکتر علی اصغر مقدم

عضو هیات علمی گروه علوم درمانگاهی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

درجه تحصیلی: DVM, PhD

تلفن:  38330702-083

کدپستی: 6715685414

پست الکترونیک رئیس دانشکده:  moghaddam@razi.ac.ir