نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فایل های پژوهشی

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 شیوه نامه GRANT

 ابلاغیه اعتبار پژوهانه

 راهنما ی گزارش GRANT

 راهنمای_کم_کردن_حجم_فایل

 راهنمای سامانه پژوهشی گلستان

 فرم تسویه حساب پژوهانه 

 بروزرسانی صفحه شخصی اساتید

 کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر ۱۳۹۵

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه رازی

 نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان