نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی آزمایشگاه ایمنی شناسی و ویروس شناسی

آزمایشگاه ایمنی شناسی و ویروس شناسی

 این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های: انکوباتور، دستگاه جوجه­ کشی، سانتریفیوژ، یخچال و...... می­ باشد که در انجام کارهای تحقیقاتی و آموزشی و انجام نمونه­ های تخصصی سرولوژی و واکنشات رسوبی در دانشکده فعال می­ باشد. فعالیت­ های آزمایشگاه شامل برگزاری کلاس های آموزشی دانشجویان دکتری عمومی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی ناپیوسته دامپزشکی، انجام پایان­ نامه­ های دانشجویی در مقاطع دکتری عمومی دامپزشکی و انجام پروژه و طرح های تحقیقاتی تحت راهنمایی اساتید مربوطه می­ باشد.