نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی سالن جراحی دامهای کوچک

سالن جراحی دامهای کوچک

این سالن شامل اتاق عمل، اتاق وسایل و اتاق استریلیزاسیون می­ باشد. اتاق نگهداری وسایل و مواد مصرفی و اتاق استریلیزاسیون بین بخش جراحی دام های کوچک و جراحی دام های بزرگ مشترک است. بخش استریلیزاسیون دارای یک دستگاه آون و یک دستگاه اتوکلاو بزرگ است. در بخش جراحی ستهای معمول جراحی، وسایل و نخهای متنوع مورد استفاده در جراحی روی ارگان های مختلف حیوانات وجود دارد. همچنین این بخش مجهز به ست ارتوپدی، یک واحد دستگاه الکتروسرجری و یک دستگاه ساکشن می ­باشد. علاوه بر برگزاری کلاس های عملی، جراحی های روی دام های کوچک، پرندگان و سایر حیوانات همدم ارجاعی به درمانگاه دانشکده بر حسب نیاز در این محل انجام می­ شود.