نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی سالن جراحی دام های بزرگ و مامایی

سالن جراحی، داخلی دامهای بزرگ، داخلی دامهای بزرگ و مامایی

این سالن موقت، بین بخش های جراحی ، داخلی دام های بزرگ و مامایی و بیماری های تولید مثل مشترک می ­باشد و شامل دو قسمت؛ 1- اتاقک نگهداری وسایل و ابزار معاینه و ... و 2- سالن اصلی دارای سه دستگاه تراوای محل معاینه و جراحی دام های بزرگ (گاو، اسب، گوسفند و بز) و یک دستگاه جرثقیل مورد استفاده بخش جراحی است. قسمت پشتیبانی بخش جراحی دام های بزرگ شامل اتاق استریلیزاسیون و اتاق وسایل جراحی و مواد مصرفی با بخش جراحی دام های کوچک مشترک است. تمام جراحی های روی دام های بزرگ شامل اسب، گاو، گوسفند، بز و ... در این محل انجام می­ شود.