نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی سالن درمانگاه

کلینیک

درمانگاه گروه با شرح وظایف آموزشی- درمانی شامل بخش­ های مامایی، رادیولوژی، داخلی دام های بزرگ، داخلی دام های کوچک، جراحی و طیور و آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی می ­باشد که در ارائه خدمات درمانی به دام­ها و طیور بیمار ارجاعی به درمانگاه، و به طور همزمان برگزاری کلاس­ های عملی فعالیت می­ کند.