نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی مرکز نگهداری حیوانات

مرکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

از آنجا که تحقق هر پژوهش حیوانی صحیح، نیازمند دسترسی به تسهیلات مناسب کار با حیوانات آزمایشگاهی و از همه مهمتر حیواناتی سالم می باشد، نگهداری و پرورش برخی از حیوانات آزمایشگاهی مورد نیاز گروه های پژوهشی، در مکانی مطابق با استانداردهای پرورش حیوانات آزمایشگاهی به منظور دستیابی به این امر صورت گرفته است. نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مختلف (سویه های مختلف موش کوچک آزمایشگاهی، موش صحرایی و خرگوش) متناسب با نیاز مراکز تحقیقاتی به عنوان مهمترین وظیفه و محور فعالیت بخش حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی در راستای ایفای نقش خود به عنوان یک واحد پشتیبان و خدماتی می باشد.