نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاونت آموزشی

 

دکتر یاسر شهبازی

عضو هیات علمی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

درجه تحصیلی: DVM, DVSC

تلفن: 38332806-083

کدپستی: 6715685414

پست الکترونیک معاون پژوهشی: y.shahbazi@razi.ac.ir