نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی کتابخانه

 

 

معرفی کتابخانه 

کتابخانه دانشکده دامپزشکی در ابتدای کار در آموزشکده دامپزشکی و در نیمه دوم سال ۱۳۷۲ بازگشایی و افتتاح  شده است و مجموعه امروزی کتابخانه در ساختمان جدید به مساحت تقریبی (۲۵۰)  متر مربع شامل فضای مطالعه برای خواهران و برادران دانشجو، بخش مرجع و پایان نامه ها ،بخش امانت ،و بخش سایت ­کتابخانه میباشد.