نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هدف و وظایف

ارائه خدمات ­کتابخانه ای به دانشجویان،­ اساتید و کارمندان محترم دانشکده در زمینه های تخصصی و عمومی و راهنمایی مراجعین جهت یافتن­ منابع موردنیاز.و در حال حاضر منابع این کتابخانه شامل   ۶۵۰۰جلد کتاب فارسی و ۱۳۸۰کتاب لاتین ی ،۶۵   پایان نامه و   ۲۵۰ پروژه کارشناسی می باشد.