دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مسمومیتهای دام 1212158 1 کارشناسی علوم پایه 01 سیدحسین موءدب هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:30)
ویروس شناسی 1212287 0 کارشناسی علوم پایه 01 مهرداد پویان مهر هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:30)
ویروس شناسی و بیماریها 1212237 3 کارشناسی علوم پایه 01 مهرداد پویان مهر هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30)
نمایش 241 - 243 از 243 نتیجه
از 13