اطلاعیه آموزش در خصوص پذیرفته شدگان آزمون پیش درمانگاهی سال 96 - display-pageاسامی پذیرفته شدگان هفتمین آزمون پیش درمانگاهی شهریور 96

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

1

مسعود حقی قبادی

921105010

2

محمد امیر قیاسوند

921105023

3

پژمان گلزار افخم

921105024

4

صادق محمدی

921105026

5

محسن توحیدی فر

921105007

6

رامین خرمی

921105011