انا الله و انا الیه راجعون - display-pageجناب آقای دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا رییس محترم دانشگاه رازی درگذشت فرزند گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم علو درجات و برای  بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند خواهانیم  . از طرف مدیریت ، اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان دانشکده دامپزشکی

جناب آقای دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا

رییس محترم دانشگاه رازی

درگذشت فرزند گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم علو درجات و برای  بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه خداوند خواهانیم .

از طرف مدیریت ، اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان دانشکده دامپزشکی