برنامه امتحانات ترم 961 دانشکده دامپزشکی - display-pageبرنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

روز و تاریخ

دکترا ترم 1

دکترا ترم 3

دکترا ترم5

دکترا ترم 7

دکترا ترم 9

کارشناسی ترم 1

کارشناسی ترم3

شنبه 

96/10/23

بیوشیمی

10:30-12:30

کالبد شناسی مقایسه­ای

8:30-10:30

 

کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

10:30-12:30

بیماری های درونی دام بزرگ

10:30-12:30

باکتری شناسی عمومی

10:30-12:30

کلینیکال پاتولوژی

8:30-10:30

یکشنبه

96/10/24

 

 

 

 

ایمنی شناسی و سرم شناسی

8:30-10:30

تغذیه اختصاصی دام

10:30-12:30

 

 

اصول کار با میکروسکوپ الکترونی

10:30-12:30

دوشنبه

96/10/25

اندیشه اسلامی1

8:30-10:30

جنین شناسی

10:30-12:30

 

 

جراحی عمومی دام کوچک

8:30-10:30

بافت شناسی

8:30-10:30

 

سه شنبه   96/10/26

 

 

 

 

اصول تغذیه دام

10:30-12:30

قارچ شناسی

8:30-10:30

 

 

انگل شناسی2

(کرمها)

8:30-10:30

چهارشنبه

96/10/27

آمار زیستی

8:30-10:30

تفسیر موضوعی قران کریم

11-13

 

 

بیماری های طیور

8:30-10:30

تفسیر موضوعی قرآن کریم

11-13

 

پنچشنبه

96/10/28

 

 

 

 

پرورش و بیماریهای زنبور عسل

10:30-12:30

آمار حیاتی

8:30-10:30

اصول تلقیح مصنوعی

10:30-12:30

 

اصول تکنیک های اختصاصی میکروبیولوژی

8:30-10:30

شنبه

96/10/30

فارسی عمومی

10:30-12:30

بافت شناسی1

12:30-10:30

 

انگل شناسی4

(بندپایان)

12:30-10:30

جراحی عمومی دام بزرگ

8:30-10:30

ایمنی شناسی و سرم شناسی

10:30-12:30

اصول تکنیک های تهیه نمونه های تشریحی

10:30-12:30

یکشنبه

96/11/1

 

 

 

 

باکتری شناسی عمومی

8:30-10:30

 

 

 

 

دوشنبه

96/11/2

 

 

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

11-13

 

بهداشت و پرورش طیور

10:30-12:30

رادیولوژی دامپزشکی

8:30-10:30

فیزیک پزشکی

8:30-10:30

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

11-13

سه شنبه

96/11/3

آنانومی سیستماتیک

8:30-10:30

 

 

 

 

انقلاب اسلامی و ریشه­ های­آن

8:30-10:30

مدیریت آزمایشگاه

10:30-12:30

چهارشنبه 

96/11/4 

 

زبان تخصصی2

10:30-12:30

فارماکولوژی1

10:30-12:30

انگل شناسی3

(تک یاخته)

8:30-10:30

بیماری های درونی دام کوچک

8:30-10:30

 

 

پنجشنبه 

  96/11/5

زبان خارجه عمومی

10:30-12:30

 

 

 

بیماری اندامهای حرکتی

10:30-12:30

آمار حیاتی

10:30-12:30

زبان تخصصی

8:30-10:30

شنبه 

 96/11/7

 

فیزیولوژی1

10:30-12:30

آسیب شناسی عمومی

10:30-12:30

بهداشت و صنایع شیر

8:30-10:30

 

بیوشیمی2

8:30-10:30

 

یکشنبه

96/11/8

 

مبانی بیولوژی سلولی و مولکولی

8:30-10:30

 

 

تغذیه اختصاصی طیور

10:30-12:30

بیماری های تولید مثل دام

10:30-12:30

آشنایی با کامپیوتر

10:30-12:30

اصول تکنیک های اختصاصی انگل شناسی

8:30-10:30