اعضای هیات علمی

نمایش 18 نتیجه
از 1
 
change-logo

احسان اله افشاری صفوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد پویان مهر

مهرداد پویان مهر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالعلی چاله چاله 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مراد رحیمی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

پیمان رحیمی فیلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی رزمجو

مصطفی رزمجو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرید رضایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

زهرا مینوش سیاوش حقیقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

یاسر شهبازی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صمد علی محمدی

صمد علی محمدی 

استادیار
شماره تماس: 09381518467
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

آزاده فروغی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی قشقایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی گلی تربه بر

مجتبی گلی تربه بر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نادر گودرزی

نادر گودرزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر مقدم

علی اصغر مقدم 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدحسین موءدب 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

زهرا نیکوصفت 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد هاشم نیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 18 نتیجه
از 1