معرفی دانشکده

دانشکده دامپزشکی

درباره دانشکده

دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در سال 1371 فعالیت خود را در رشته کاردانی دامپزشکی با عنوان آموزشکده دامپزشکی آغاز نمود. دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سال 1381 در آموزشکده دامپزشکی دایر گردید و نهایتاً در سال 1386 با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری عمومی دامپزشکی، آموزشکده دامپزشکی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی ارتقاء یافت. در سال 1390 آخرین دانشجویان دانشکده در مقطع کاردانی و در سال 1392 آخرین دانشجویان دانشکده در مقطع کارشناسی ناپیوسته فارغ التحصیل شدند. از سال 1392 تا سال 1394 دانشکده تنها در مقطع دکترای عمومی دامپزشکی اقدام به جذب دانشجو نمود ولی مجدداً از سال 1394 دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در دانشکده دایر گردیده است و این روند تا کنون نیز ادامه دارد.

امکانات آموزشی دانشکده در حال حاضر شامل 6 آزمایشگاه ( بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، میکروب شناسی و قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی، انگل شناسی، بافت شناسی و آسیب شناسی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و آبزیان)، سالن تخصصی آناتومی و کلینیک تخصصی دامپزشکی ( خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی) می باشد. گروه های آموزشی مصوب دانشکده عبارتند از: گروه علوم پایه، گروه پاتوبیولوژی، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و آبزیان و گروه علوم درمانگاهی که به دلیل عدم تکمیل کادر هیات علمی مورد نیاز، در حال حاضر فقط دو گروه با عناوین گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی و گروه علوم درمانگاهی در دانشکده دامپزشکی فعالیت دارند. دانشکده در حال حاضر دارای 18 عضو هیات علمی تمام وقـــت می باشد که ۳ نفر از آنها دانشیار و ۱۵ نفر استادیار می باشند.

رشته ها و مقاطع تحصیلی

 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

دکتری عمومی دامپزشکی

تصاویر دانشکده