رئیس اداره آموزش

 

 

 خانم طیبه نجاتی

شماره تماس: 38323169-083

نمابر:38320041-083

کدپستی:6715685414

 

کارشناس خدمات آموزشی

 

 

 خانم سمیه کیانی

شماره تماس: 38323169-083

نمابر:38320041-083

کدپستی:6715685414

 

شرح وظایف رئیس و کارشناس اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

انجام امور انتخاب واحد دانشجویان

انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات

انجام امور مربوط به سیستم گلستان ( شورا دانشجویی، مشروطی و ...)

شرکت در جلسات دفاع و ثبت نمره پایان نامه دانشجویان دکتری

ثبت نام و انتخاب واحد گروهی دانشجویان جدیدالورود

انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان

انجام امور مربوط به حق التدرس اساتید و کارشناسان مدعو