معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه ایمنی شناسی و ویروس شناسی

 این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های: انکوباتور، دستگاه جوجه­ کشی، سانتریفیوژ، یخچال و...... می­ باشد که در انجام کارهای تحقیقاتی و آموزشی و انجام نمونه­ های تخصصی سرولوژی و واکنشات رسوبی در دانشکده فعال می­ باشد. فعالیت­ های آزمایشگاه شامل برگزاری کلاس های آموزشی دانشجویان دکتری عمومی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی ناپیوسته دامپزشکی، انجام پایان­ نامه­ های دانشجویی در مقاطع دکتری عمومی دامپزشکی و انجام پروژه و طرح های تحقیقاتی تحت راهنمایی اساتید مربوطه می­ باشد.

کارشناس آزمایشگاه

 

 خانم فاطمه رضایی قاضی خانی

پست الکترونیک:frezaeira[at]razi.ac.ir

083-38320041شماره تماس: 

داخلی: 210

 

 

 

 

 

نمای آزمایشگاه

 

 

 

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 دکتری عمومی دامپزشکی

آزمایشگاه ایمنی شناسی و سرم شناسی

آزمایشگاه ویروس شناسی و بیماری ها

 

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

آزمایشگاه ایمنی شناسی و سرم شناسی

آزمایشگاه ویروس شناسی

آزمایشگاه اصول تکنیکهای اختصاصی میکروبیولوژی