معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه بیو تکنولوژی تولید مثل

این آزمایشگاه شامل اتاق کشت، کپسول Co2، هود لامینار، انکوباتور CO2 دار، سانتریفیوژ، سمپلر و ... می باشد که در حال حاضر در زمینه کشت  سلول­های اسپرماتوگونی فعال است. این آزمایشگاه قابلیت انجام آزمایش­های IVM , IVF را دارد.

کارشناس آزمایشگاه

 

 

 آقای هوشمند فرهادی

پست الکترونیک:h.farhadi[at]razi.ac.ir

083-38320041شماره تماس: 

داخلی: 413

 

 

 

 

نمای آزمایشگاه

دروس مرتبط با آزمایشگاه

پایان نامه­ های دانشجویی و طرح ­های تحقیقاتی