معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه آسیب شناسی

 از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می­کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس و آشنایی با ضایعات بافتی میکروسکوپیک و تشخیص بیماری است. هدف دیگر این آزمایشگاه ارائه خدماتی مانند آماده سازی بافت، رنگ آمیزی و تهیه اسلاید بافتی و تفسیر آنها توسط نیروی متخصص در جهت انجام پایان نامه‌ها و طرح‌های مرتبط به رشته‌های پاتولوژی، بافت شناسی، انگل شناسی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی و زیست شناسی می­ باشد. از دیگر فعالیت‌های این آزمایشگاه همکاری با کلینیک دانشکده دامپزشکی و مراجعین خارج از دانشگاه در جهت تشخیص بیماری با استفاده از تهیه و تفسیر مقاطع بافتی است. در حال حاضر این آزمایشگاه، به سیستم پروژکسیون، میکروسکوپ‌های آموزشی، دستگاه پاساژ بافتی، میکروتوم و دستگاه اتوماتیک ذوب پارافین مجهز است.

 

آزمایشگاه بافت شناسی

 از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس و آشنایی با مشخصات بافتی بصورت میکروسکوپیک است. هدف دیگر این آزمایشگاه ارائه خدماتی مانند آماده سازی بافت، رنگ آمیزی و تهیه اسلاید بافتی و تفسیر آنها توسط نیروی متخصص در جهت انجام پایان نامه‌ها و طرح‌های مرتبط به رشته‌‌های بافت شناسی می‌باشد. در حال حاضر این آزمایشگاه، به سیستم پروژکسیون، میکروسکوپ‌های آموزشی، دستگاه پاساژ بافتی، میکروتوم و دستگاه اتوماتیک ذوب پارافین مجهز است.

کارشناس آزمایشگاه

 

 خانم سارا فلاحی

پست الکترونیک:s.fallahi[at]razi.ac.ir

شماره تماس: 38320041-083

داخلی: 204

 

 

 

 

 

نمای آزمایشگاه

 

 

 

 

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 دکترای عمومی دامپزشکی

آزمایشگاه بافت شناسی (1)

آزمایشگاه بافت شناسی (2)

آزمایشگاه آسیب شناسی عمومی

آزمایشگاه آسیب شناسی اختصاصی

 

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

آزمایشگاه بافت شناسی

آزمایشگاه آسیب شناسی