معرفی آزمایشگاه

میکروبیولوژی

از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس و آشنایی با روش­های جداسازی و تشخیص میکروب های بیماریزا، انجام انواع تکنیک های بیوشیمیایی جهت تشخیص سویه باکتری، انجام انواع رنگ آمیزی های اختصاصی میکروبیولوژی و کشت ،پاساژ و امکان نگهداری انواع سویه‌های میکروبی می باشد. این واحد علاوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی جاری، خدمات آزمایشگاهی مربوط به موارد ارجاعی به کلینیک دانشکده را نیز ارائه می دهد و با کلینیک دانشکده همکاری می نماید.

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس آزمایشگاهی و آشنایی با روش­های کنترل میکروبی مواد غذایی شامل میکروارگانیسم­های مولد فساد و پاتوژن موجود در مواد غذایی، کنترل شیمیایی مواد غذایی شامل آنالیز شیمیایی مواد غذایی و کنترل کیفی جیره ­های مصرفی در پرورش دام و طیور بر اساس استانداردهای موجود می باشد. تجهیزات آزمایشگاهی این واحد شامل: شیکر، کوره الکتریکی، اسپکتروفتومتر، هود لامینار، هود شیمیایی، انکوباتور، اون، بن ماری، ورتکس، سمپلرهای متغییر و ثابت، جار بی هوازی، هات پلیت، هیترهای تخت و گود چند کاناله، دستگاه سوکسله، دستگاه کجلدال، استومکر، سانتریفیوژ ژربر و اتوکلاو می­ باشد.

کارشناس آزمایشگاه

.

 

 خانم صنم نیک پی

پست الکترونیک:s.nikpey[at]razi.ac.ir

083-38320041شماره تماس: 

داخلی: 209

 

 

نمای آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 

دکتری عمومی دامپزشکی

آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی

آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی و بیماریها

آزمایشگاه قارچ شناسی و بیماریهای قارچی

آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

آزمایشگاه بهداشت و صنایع شیر

 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

آزمایشگاه باکتری شناسی عمومی

آزمایشگاه باکتری شناسی اختصاصی

آزمایشگاه اصول تکنیک های اختصاصی میکروبیولوژی

آزمایشگاه قارچ شناسی