بخش رادیولوژی

دانشکده دامپزشکی

معرفی آزمایشگاه

بخش رادیولوژی

این بخش دارای دو اتاق است:

 اتاق اشعه که محل استقرار دستگاه اشعه ایکس یا دستگاه رادیولوژی و میز بیمارستانی برای قرار گرفتن حیوانات برای انجام رادیوگرافی و همچنین چراغ و آژیر هشدار است. دستگاه رادیولوژی از نوع پرتابل است که به راحتی قابل جابجایی و استفاده در هر مکانی را دارد و در حال حاضر روی پایه مخصوص ثابت گردیده است. سایر وسایل موجود در این اتاق پوشش های مخصوص حفاظت  و ایمنی اشعه شامل اپرون یا گان سربی، دستکش سربی و محافظ تیروئید سربی است.

 تاریکخانه که دارای تجهیزات مربوط به نگهداری و ظهور و ثبوت فیلم می­ باشد، شامل میز مخصوص نگهداری فیلم، تانک های ظهور و ثبوت و شستشوی فیلم ،چراغ مادون قرمز و نگاتسکوپ است.

این بخش علاوه بر استفاده آموزشی، در انجام خدمات تشخیصی و در کنار درمانگاه دانشکده در خدمت رسانی به مراجعین نقش مهمی را ایفا می ­کند.

کارشناس آزمایشگاه

 

 آقای برزو پای بر پی

پست الکترونیک:bpaibarpei@razi.ac.ir

شماره تماس: 38322971-083

داخلی: 403

 

 

نمای آزمایشگاه

دروس مرتبط با آزمایشگاه

عملیات درس رادیولوژی دامپزشکی