دانشکده دامپزشکی

معرفی آزمایشگاه

خانه حیوانات

مکانی به زیربنای 1000مترمربع برای نگهداری دام های بزرگ (اسب، گاو، گوسفند و بز)، اتاق های پرورش طیور، و باکس های مخصوص نگهداری حیوانات کوچک (سگ و گربه) می­ باشد که در برگزاری کلاس ­های آموزشی بخش ­های مختلف گروه فعالیت می ­کند. با تجهیز این مکان، زمینه برای انجام کارهای پژوهشی هم فراهم می­ شود.

کارشناس آزمایشگاه

 

 آقای برزو پای بر پی

پست الکترونیک:bpaibarpei[at]razi.ac.ir

شماره تماس: 38322971-083

داخلی: 403

 

 

 

 

نمای آزمایشگاه

 

دروس مرتبط با آزمایشگاه

دروس بهداشت و پرورش دام، بهداشت و پرورش طیور،  دروس عملیات درمانگاهی شامل عملیات درمانگاهی مامایی، عملیات درمانگاهی جراحی، عملیات درمانگاهی طیور، عملیات درمانگاهی داخلی ­دام ­بزرگ، عملیات درمانگاهی داخلی­ دام­ کوچک، عملیات مامایی، اصول معاینه دام و تزریقات و اصول ­جراحی­ و بیهوشی.