دانشکده دامپزشکی

معرفی آزمایشگاه

کلینیک

درمانگاه گروه با شرح وظایف آموزشی- درمانی شامل بخش­ های مامایی، رادیولوژی، داخلی دام های بزرگ، داخلی دام های کوچک، جراحی و طیور و آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی می ­باشد که در ارائه خدمات درمانی به دام­ها و طیور بیمار ارجاعی به درمانگاه، و به طور همزمان برگزاری کلاس­ های عملی فعالیت می­ کند.

کارشناس آزمایشگاه

 

 آقای برزو پای بر پی

پست الکترونیک:bpaibarpei[at]razi.ac.ir

شماره تماس: 38322971-083

داخلی: 403

 

 

 

 

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 دروس عملیات درمانگاهی شامل عملیات درمانگاهی مامایی، عملیات در بخش جراحی، عملیات درمانگاهی طیور، کالبدگشایی، عملیات درمانگاهی داخلی ­دام های ­بزرگ، عملیات درمانگاهی داخلی­ دام های­ کوچک، رادیولوژی، اصول معاینه دام و تزریقات،اصول ­جراحی­ و بیهوشی، اصول­ کالبد­گشایی ­و نمونه­ برداری.

 دروس­ کارورزی ­شامل: ­کارورزی ­جراحی دام های بزرگ (1) و(2)، کارورزی ­بیماری های طیور (1) و (2)، کارورزی ­بیماری های داخلی ­دام ­بزرگ (1) و (2)، کارورزی ­بیماری های داخلی دام های ­کوچک (1) و (2)، کارورزی مامایی (1) و (2)، کارورزی کالبدگشایی و کارورزی آزمایشگاه ­در ­مرکز تشخیص.