لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

آسیب شناسی و بافت شناسی

انگل شناسی

ایمنی شناسی و ویروس شناسی

بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی

بیوتکنولوژی تولید مثل

 سالن تشریح و کالبد شناسی

طیف سنجی جذب اتمی

عمومی

میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی

مرکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی

مدیر گروه علوم پایه

استادیار
شماره تماس : 38320041-083
اتاق: 321
پست الکترونیکی

لیست اساتید به همراه مرتبه علمی

مهرداد پویان­مهر (استادیار)

 عبدالعلی چاله­ چاله (استادیار)

 فرید رضایی (استادیار)

 زهرا­ مینوش سیاوش ­حقیقی (استادیار)

 یاسر شهبازی (دانشیار)

صمد علی­ محمدی (استادیار)

 آزاده فروغی (استادیار)

 نادر گودرزی (استادیار)

 محمد هاشم­ نیا (دانشیار)

 نسیم شاویسی (استادیار)

 فاطمه حسین پور جغدانی (استادیار)

 طیبه محمدی (استادیار)

لیست کارشناسان گروه به همراه شماره تماس

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان آزمایشگاه

شماره تماس

1

نوراله پاکدل

انگل شناسی

083-38320041

داخلی 205

2

سیده سهیلا رضوی

 بیوشیمی

083-38320041

داخلی 104

3

فاطمه رضایی

 ایمنی ­شناسی و ویروس­ شناسی

083-38320041

داخلی 210

4

سارا فلاحی

 آسیب شناسی و بافت شناسی

083-38320041

داخلی 204

5

صنم نیک­ پی

 میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی

083-38320041

داخلی 209

  یوسف آذرخش  فیزیولوژی و فارماکولوژی

083-38320041

داخلی 404

 
 

 

معرفی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی

گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی در سال 1389 به عنوان یک گروه مستقل دانشکده دامپزشکی تاسیس گردید. این گروه شامل بخش­ های علوم تشریح (آناتومی و جنین شناسی)، بافت شناسی و آسیب شناسی، بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، انگل شناسی، میکروبیولوژی (باکتری شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی)، بهداشت و کنترل کیفی مواد­غذایی و آبزیان می­ باشد. دوره ­های تحت آموزش توسط این گروه شامل دوره دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی می ­باشند. گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی با داشتن آزمایشگاه های بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، بافت شناسی و آسیب شناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی و قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و سالن تشریح در زمینه ­های مختلف آموزشی و پژوهشی فعال بوده و در این زمینه جهت سرویس دهی به مراکز علمی-پژوهشی کشور آماده هر گونه همکاری می­باشد.

مدیران گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی از زمان تاسیس تاکنون:

 دکتر اسحاق کریمی   از سال 1389 تا 1391

 دکتر فرید رضایی      از سال 1391 تا 1393

 دکتر یاسر شهبازی    ازسال 1393 تا 1396

 دکتر نادر گودرزی  از  سال 1396 تا 1398

 دکتر طیبه محمدی   از سال 1398 تا اکنون