دانشکده دامپزشکی

مدیر گروه علوم پایه

change-logo
استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی

لیست کارشناسان گروه به همراه شماره تماس

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان آزمایشگاه

شماره تماس

1

نوراله پاکدل

انگل شناسی

083-38322599

داخلی 204

2

سیده سهیلا رضوی

 بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی

083-38322599

داخلی 204

3

فاطمه رضایی

 ایمنی ­شناسی و ویروس­ شناسی

083-38322599

داخلی 210

4

سارا فلاحی

 آسیب شناسی و بافت شناسی

083-383225990

داخلی 409

5

صنم نیک­ پی

 میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی

083-38322599

داخلی 409

 
 

 

لیست اساتید به همراه مرتبه علمی

مهرداد پویان­مهر (استادیار)

 عبدالعلی چاله­ چاله (استادیار)

 فرید رضایی (استادیار)

 زهرا­ مینوش سیاوش ­حقیقی (استادیار)

 یاسر شهبازی (دانشیار)

صمد علی­ محمدی (استادیار)

 آزاده فروغی (استادیار)

 نادر گودرزی (استادیار)

 محمد هاشم­ نیا (دانشیار)

 نسیم شاویسی (استادیار)

 فاطمه حسین پور جغدانی (استادیار)

 طیبه محمدی (استادیار)

معرفی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی

گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی در سال 1389 به عنوان یک گروه مستقل دانشکده دامپزشکی تاسیس گردید. این گروه شامل بخش­ های علوم تشریح (آناتومی و جنین شناسی)، بافت شناسی و آسیب شناسی، بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، انگل شناسی، میکروبیولوژی (باکتری شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی)، بهداشت و کنترل کیفی مواد­غذایی و آبزیان می­ باشد. دوره ­های تحت آموزش توسط این گروه شامل دوره دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی می ­باشند. گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی با داشتن آزمایشگاه های بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، بافت شناسی و آسیب شناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی و قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و سالن تشریح در زمینه ­های مختلف آموزشی و پژوهشی فعال بوده و در این زمینه جهت سرویس دهی به مراکز علمی-پژوهشی کشور آماده هر گونه همکاری می­باشد.

مدیران گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی از زمان تاسیس تاکنون:

 دکتر اسحاق کریمی   از سال 1389 تا 1391

 دکتر فرید رضایی      از سال 1391 تا 1393

 دکتر یاسر شهبازی    ازسال 1393 تا 1396

 دکتر نادر گودرزی  از مرداد ماه سال 1396 تا کنون 

لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

آسیب شناسی و بافت شناسی

انگل شناسی

ایمنی شناسی و ویروس شناسی

بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی

بیوتکنولوژی تولید مثل

 سالن تشریح و کالبد شناسی

طیف سنجی جذب اتمی

عمومی

میکروبیولوژی و بهداشت مواد غذایی

مرکز نگهداری و پرورش حیوانات آزمایشگاهی