نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه ایمنی شناسی و ویروس شناسی

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه ایمنی شناسی و ویروس شناسی

گروه آموزشی 

پایه

دانشکده 

دامپزشکی

نام کارشناس آزمایشگاه 

فاطمه رضایی قاضی خانی

شماره تلفن آزمایشگاه

38322599-083

ایمیل کارشناس آزمایشگاه

frezaeira@gmail.com

 

 

معرفی آزمایشگاه 

 

 

 

 

آزمایشگاه آموزشی- پژوهشی به مساحت حدود 70 متر، تازه ساز و تازه تجهیز با امکانات پژوهشی و اجرای رساله و پروژهای دانشجویی در خصوص ایمنی شناسی و ویروس شناسی می­باشد. انجام تستهای سرولوژیک (ویدال، رایت، کمپس، 2ME)، و اکنش های رسوبی SRID و اخترلونی در زمینه ایمنی شناسی و تست­های هماگلوتیناسیون(HA) و ممانعت از  هماگلوتیناسیون (HI) و کشت ویروس بر روی تخم مرغ جنین دار در این آزمایشگاه امکان پذیر می­باشد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)

آزمایشگاه ایمنی شناسی

آزمایشگاه ویروس شناسی