نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه سالن تشریح

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

سالن تشریح

گروه آموزشی 

علوم پایه و پاتوبیولوژی

دانشکده 

دامپزشکی

نام کارشناس آزمایشگاه 

امین اسماعیلی

شماره تلفن کارشناس آزمایشگاه

38322599-083 داخلی 403

ایمیل کارشناس آزمایشگاه

m.esmayili@razi.ac.ir

 

 

معرفی آزمایشگاه 

 

 

 

 

 

سالن تشریح در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می­کند. در سالن تشریح گونه های مختلف حیوانات اعم از نشخوارکنندگان، تک سمی ها، گوشتخواران و همچنین پرندگان در جهت اهداف آموزشی و پژوهشی تشریح و قسمت­های مختلف بدن مورد بررسی و مطالعه دقیق ماکروسکوپیک قرار می گیرد. همچنین نمونه های آناتومیکی از بدن حیوانات به روش های مختلف تهیه شده و برای آموزش دانشجویان و امور تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 

 

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی:

·         اصول تکنیک­های تهیه نمونه­ های تشریحی

دکتری عمومی دامپزشکی:

·         کالبدشناسی پایه

·         کالبد شناسی مقایسه­ای (1)

·         کالبد شناسی مقایسه­ای (2)