نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه هیستو پاتولوژی

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه هیستوپاتولوژی

گروه آموزشی 

پایه

دانشکده 

دامپزشکی

نام کارشناس آزمایشگاه 

سارا فلاحی

شماره تلفن آزمایشگاه

38322599-083

ایمیل کارشناس آزمایشگاه

Sfallal21@yahoo.com

معرفی آزمایشگاه 

 

 

 

آزمایشگاه هیستوپاتولوژی مکانی برای تهیه مقاطع بافتی و پاتولوژیکی در راستای تشخیص ضایعات بافتی می­باشد که در آن تهیه مقاطع بافتی در مراحل مختلفی همچون نمونه گیری، فیکساتیو، پاساژِ بافتی، قالب گیری، برش و در نهایت رنگ آمیزی می­باشد که این مراحل توسط دستگاه­های مختلفی از جمله دستگاه اتوتکنیکون، دستگاه میکروتوم و دستگاه قالب گیری بافتی انجام می­گیرد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)

1)      تهیه مقاطع میکروسکوپی

2)      بافت شناسی عمومی و اختصاصی

3)      آسیب شناسی عمومی و اختصاصی