نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آز درمانگاه

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

سالن درمانگاه

گروه آموزشی 

گروه علوم درمانگاهی

دانشکده 

دامپزشکی

نام کارشناس آزمایشگاه 

برزو پای برپی

شماره تلفن کارشناس آزمایشگاه

08338322971- داخلی 403

ایمیل کارشناس آزمایشگاه

bpaibarpei@razi.ac.ir

 

معرفی آزمایشگاه

 

درمانگاه گروه با شرح وظایف آموزشی-درمانی شامل بخش­های مامایی، رادیولوژی، داخلی دامهای بزرگ، داخلی دامهای کوچک، جراحی و طیور و آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی می­باشد که در ارائه خدمات درمانی به دام­ها و طیور بیمار ارجاعی به درمانگاه، و به طور همزمان برگزاری کلاس­های عملی فعالیت می­کند.

 

 

 

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 

 

 

·         دروس عملیات درمانگاهی شامل عملیات درمانگاهی مامایی، عملیات در بخش جراحی، عملیات درمانگاهی طیور، کالبدگشایی، عملیات درمانگاهی داخلی ­دامهای ­بزرگ، عملیات درمانگاهی داخلی­ دامهای­ کوچک، رادیولوژی، اصول معاینه دام و تزریقات، اصول ­جراحی­ و بیهوشی، اصول­کالبد­گشایی ­و نمونه­برداری.

·         دروس­کارورزی ­شامل: ­کارورزی ­جراحی دامهای بزرگ (1)و(2)، کارورزی ­بیماریهای طیور (1) و (2)، کارورزی ­بیماریهای داخلی ­دام ­بزرگ (1) و (2)، کارورزی ­بیماریهای داخلی دامهای ­کوچک (1) و (2)، کارورزی مامایی (1) و (2)، کارورزی کالبدگشایی و کارورزی آزمایشگاه ­در ­مرکز تشخیص.