اسامی پذیرفته شدگان هشتمین آزمون جامع پیش درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، بهمن ماه1396 - display-page

ردیف

اسامی قبول شدگان

ردیف

اسامی قبول شدگان

1

مجتبی مرادی

17

سعیده غفارزاده

2

فاطمه نجفی

18

حسین سلیمی

3

میلاد فتاحی

19

علیرضا افسریان

4

محسن جیحون آبادی

20

فرهنگ تفرجی

5

محمد مومنی

21

مبینا اقبالیان

6

نسترن پناهی

22

علی کسرائی

7

رضوان جمشیدپور

23

مهشاد کرم بیگی

8

مسعود سعید زاده

24

محدثه احمدی

9

مجتبی غلامی

25

پویا زید عبدی

10

پگاه یاقوتی

26

پدرام خوش طینت

11

اکرم زنگنه

27

روژین عباسی

12

علی بهنود

28

حمید رضایی فرد

13

میلاد اکبرزاده

29

علی سلطانی

14

فاطمه کوثری راد

30

کاوه ابراهیمی زاده

15

محمدمهدی عبدالهی

31

زهره امینی

16

سید محمد پیام الیاسی

32

اسماعیل قبادی