اطلاعیه آموزش در خصوص برگزاری آزمون پیش درمانگاهی - display-pageبه اطلاع دانشجویان گرامی میرساند که آزمون  پیش درمانگاهی در  تاریخ چهارشنبه ۱۷بهمن ماه ۹۷، ساعت ۱۰ صبح  در محل دانشکده دامپزشکی برگزار میگردد.                                          

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند که آزمون

 پیش درمانگاهی در تاریخ چهارشنبه ۱۷بهمن ماه ۹۷، ساعت

۱۰ صبح در محل دانشکده دامپزشکی برگزار میگردد.