اطلاعیه آموزش در خصوص تغییر زمان امتحانات پایان ترم


  به اطلاع دانشجویان محترم میرساند با توجه به تغییر آزمون کارشناسی ارشد و همزمانی آن با امتحانات پان ترم، کلیه امتحانات روز پنجشنبه 98/3/23 به روزهای  یکشنبه 98/4/2و دوشنبه 98/4/3 موکول شده است.  برای دریافت برنامه امتحانی اینجا کلیک کنید.  

 

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند با توجه به تغییر آزمون کارشناسی ارشد و همزمانی آن با امتحانات پان ترم، کلیه امتحانات روز پنجشنبه 98/3/23 به روزهای  یکشنبه 98/4/2و دوشنبه 98/4/3 موکول شده است.

 برای دریافت برنامه امتحانی اینجا کلیک کنید.