اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص اعلام برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی


    به اطلاع دانشجویان محترم میرساند برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی در نیمسال اول 98-97  در قسمت  آموزش - برنامه دروس وامتحانات  قابل دسترسی است

 

 

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی در نیمسال اول 98-97 

در قسمت  آموزش - برنامه دروس وامتحانات قابل دسترسی است