اطلاعیه معاونت آموزش در خصوص پذیرفته شدگان آزمون جامع پیش درمانگاهی بهمن 97


اسامی پذیرفته شدگان آزمون پیش درمانگاهی بهمن 97

اطلاعیه معاونت آموزش در خصوص پذیرفته شدگان آزمون جامع پیش درمانگاهی بهمن 97

ردیف

اسامی پذیرفته شدگان

ردیف

اسامی پذیرفته شدگان

1

یوسف اسدی

11

سعید قادری

2

آذین شورینی

12

آناهیتا طاهری

3

مهشید جانی

13

فاطمه کمالی

4

منا محمد ظاهری

14

کیمیا کیانی

5

سعید غلامی

15

فاطمه زند اسرار

6

میلاد مرادی

16

غزل کیوانفرد

7

اسحاق مروتی

17

امیر حسین مصلحی

8

مریم الماسی

18

ارشیا هاشمیان

9

زهرا امینی

19

رامین سلیمانی

10

امیر امیری پریان

20

پویا میر علی