اطلاعیه معاونت آموزش در خصوص پذیرفته شدگان آزمون جامع پیش درمانگاهی بهمن 97 - display-page

اطلاعیه معاونت آموزش در خصوص پذیرفته شدگان آزمون جامع پیش درمانگاهی بهمن 97

ردیف

اسامی پذیرفته شدگان

ردیف

اسامی پذیرفته شدگان

1

یوسف اسدی

11

سعید قادری

2

آذین شورینی

12

آناهیتا طاهری

3

مهشید جانی

13

فاطمه کمالی

4

منا محمد ظاهری

14

کیمیا کیانی

5

سعید غلامی

15

فاطمه زند اسرار

6

میلاد مرادی

16

غزل کیوانفرد

7

اسحاق مروتی

17

امیر حسین مصلحی

8

مریم الماسی

18

ارشیا هاشمیان

9

زهرا امینی

19

رامین سلیمانی

10

امیر امیری پریان

20

پویا میر علی