اطلاعیه ی دفاع در تابستان - display-page"اطلاعیه" به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­رساند، با توجه به ابلاغیه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه   دفاع از پایان نامه در مرداد ماه برگزار نخواهد شد      اداره آموزش

"اطلاعیه"

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می­رساند، با توجه به ابلاغیه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 دفاع از پایان نامه در مرداد ماه برگزار نخواهد شد   

 

اداره آموزش