نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب سرپرست اداره امور عمومی دانشکده دامپزشکی

انتصاب سرپرست اداره امور عمومی دانشکده دامپزشکی


 طی حکمی از سوی مدیر امور اداری دانشگاه، سرپرست اداره امور عمومی دانشکده دامپزشکی منصوب شد .

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده طی حکمی از سوی مدیر امور اداری دانشگاه آقای نور اله پاکدل مقدم به عنوان سرپرست اداره امور عمومی دانشکده منصوب شد.

 

متن حکم ایشان به شرح ذیل است:

با احترام با توجه به نامه شماره 11674 مورخ 99/4/17 رئیس محترم دانشکده دامپزشکی و بنا به مقتضیات اداری، به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی از تاریخ 99/4/22 به عنوان سرپرست اداره امور عمومی دانشکده مذکور تعیین میشوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام نیکوی وظایف محوله موفق و موید باشید.

روابط عمومی دانشکده دامپزشکی ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای آقای پاکدل مقدم، از زحمات ارزنده ی آقای کیانوش دهنوی تشکر و قدردانی می نماید.