نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کلاس های عملی (حضوری و غیر حضوری) دانشکده دامپزشکی

برنامه کلاس های عملی (حضوری و غیر حضوری) دانشکده دامپزشکی


 

 

برنامه کلاس های عملی (حضوری و غیر حضوری) دانشکده دامپزشکی

 

دانلود فایل

حضوری

غیر حضوری

دکتری عمومی93

دکتری عمومی96

دکتری عمومی94

دکتری عمومی97

دکتری عمومی95

دکتری عمومی98

دکتری عمومی96

کارشناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته 97

دکتری عمومی97

کارشناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته 98

دکتری عمومی98

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ناپیوسته 98

کارشناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته 97

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی نا پیوسته 98

 

 

 
 
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس های عملی حضوری طبق برنامه اعلام شده از طرف حوزه محترم معاونت آموزشی دانشگاه از تاریخ 19 تا 31 مردادماه برگزار خواهد شد. تاریخ برگزاری کلاس های عملی مجازی متعاقبا اعلام می گردد