برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

 

برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در دانشکده دامپزشکی

دومین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در سال 98 با حضور معاون و مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه، روسای دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی و سایر اعضای شورای پژوهشی دانشگاه، در سالن جلسات حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.

 

 

 

 

در پایان جلسه اعضای شورای پژوهشی دانشگاه از آزمایشگاه های دانشکده دامپزشکی و سایر امکانات آموزشی بازدید به عمل آوردند.