برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

برگزاری دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه


 

برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشگاه در دانشکده دامپزشکی

دومین جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در سال 98 با حضور معاون و مدیرکل پژوهش و فناوری دانشگاه، روسای دانشکده های کشاورزی و دامپزشکی و سایر اعضای شورای پژوهشی دانشگاه، در سالن جلسات حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.

 

 

 

 

در پایان جلسه اعضای شورای پژوهشی دانشگاه از آزمایشگاه های دانشکده دامپزشکی و سایر امکانات آموزشی بازدید به عمل آوردند.